Петък 27 Февруари 2015

Например: дограма, транспорт ...

Например: София, Варна ...

Например: Лукойл, Загорка ...

Отрасъл: Хранително-вкусова промишленост - Биотехнология - Химия

Дейност: Захар и захарни изделия - търговия на едро